top of page

เขาแหล่มปู่เจ้า หรือ เขากรมหลวงชุมพร

SocialMade_Instagram_1200x1200_template.
การเดินทาง

ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถ้ามาสัตหีบแล้วควรต้องไป เช็คอิน เป็นอย่างยิ่ง เขาว่ากันว่า ถ้ามาสัตหีบแล้วไม่ได้ขึ้นไปไหว้ เสด็จเตี๋ย เหมือนมาไม่ถึง สัตหีบ ส่วนทางขึ้นก็สามารถขับรถขึ้นไปได้ ากที่พัก 15 นาที เลี้ยวขวา เข้าฐานทัพเรือ สัตหีบ แลกบัตร จากนั้นเปิด Google Map ขึ้นไปได้เลย วิวสวยมาก ต้องไปเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆ

bottom of page